Şirket Konusu

Ticari Ünvanı
SARAÇ KABLO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Sicil Numarası: 298118

Ticaret Merkezi:  İstoç Toptancılar Çarşısı 9. Ada No: 82 Mahmutbey - Bağcılar - İSTANBUL

Ticari merkezi ile sicil numarası yukarıda yazılı bulunan Şirket Zeytinburnu 1.Noterliğinden 03.12.2012 tarih 39075 sayı ile onaylı ortaklar kurulu kararına tescil ve ilan işlenmiş olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun ıkaraj ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 10.12.2012 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Saraç Kablo Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi


Karar No: 2012 - 12 - 01
Karar Tarihi: 01.12.2012
Toplantıya Katılanlar: Mehmet Saraç,Orhan Saraç

Şirket ortakları şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

30.12.2002 tarihinden bu yana şirket müdürlüğünü sürdüren 30.12.2012 tarihinde müdürlük süresi bitecek olan şirket ortaklarından Mehmet Saraç´ın müdürlük süresinin 10 Yıl daha uzatılmasına, münferid imzası ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Kararın ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.